ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023 z dnia 19-04-2023  – starszy ekspert/doradca/badacz – fotopolimeryzacja i drukowanie 3D przy użyciu żywic fotoutwardzalnych w tym z wykorzystaniem procesów polimeryzacji kationowej do druku 3D. W ramach Projektu nr 101083997 – 3DoP dofinansowanego z European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28-04-2023 do […]