ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2023 z dnia 20-04-2023

 – młodszy ekspert/doradca/badacz – fotopolimeryzacja i drukowanie 3D przy użyciu żywic fotoutwardzalnych w tym z wykorzystaniem procesów polimeryzacji kationowej do druku 3D.

W ramach Projektu nr 101083997 – 3DoP dofinansowanego z European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28-04-2023 do godziny 23:59, w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.ortyl@photo4chem.com w tytule wiadomości e-mail proszę podać: „Zapytanie ofertowe nr 3/2023”.

Related Posts